Blog Arhiva

Izgubljena zarada

Zakon o obveznim odnosima propisuje na koje je načine moguće nadoknaditi imovinsku štetu, odnosno kako popraviti štetu uspostavom prijašnjeg stanja i naknadom u novcu. Tako zakon propisuje da je odgovorna osoba dužna osobi kojoj je počinila štetu uspostaviti prijašnje stanje.

Tagged with: , , , , , , ,
Postano u aktuarsko vještačenje, kapitalizacija naknade, kapitalizacija rente, Stalni sudski vještak za ekonomiju, financije i računovodstvo, uračunavanje ispunjenja, zatezne kamate

Kapitalizirana renta

Kapitalizirana renta se može tražiti u slučaju kada osiguratelj nije u stanju dati sredstvo osiguranja isplate te rente (hipoteka na nekretnini osiguratelja ..). Zahtjev se podnosi sudu, a razlog traženja kapitalizirane rente je nesigurnost osiguratelja da će moći isplaćivati tu

Tagged with: , , , ,
Postano u aktuarsko vještačenje, kapitalizacija naknade, kapitalizacija rente, renta, Stalni sudski vještak za ekonomiju, financije i računovodstvo

Aktuarsko vještačenje

Aktuarska vještačenja sve su češća prilikom donošenja odluka vezanih uz isplatu naknada štete u obliku rente, kapitalizaciju mirovina i sličnih stavki. Vještaci financijske struke tada se angažiraju na aktuarskim izračunima, a prilikom aktuarskih izračuna služe se tablicama aktuarske matematike objavljenim

Tagged with: , , , , , , , , ,
Postano u aktuarsko vještačenje, financijsko vjetačenje, kapitalizacija naknade, kapitalizacija rente, renta, Stalni sudski vještak za ekonomiju, financije i računovodstvo, tablice aktuarske matematike

Stalni sudski vještak za ekonomiju, financije i računovodstvo

Sudski vještaci ekonomske struke najvećim dijelom se bave izračunima financijske prirode, odnosno daju svoje mišljenje i nalaz na stanje stvari iz sudskoga spisa. Najčešće se angažiraju od strane suda, no često sudjeluju i u vansudskim vještačenjima, primjerice kod utvrđivanja visine

Tagged with: , , , , , , ,
Postano u aktuarsko vještačenje, O vjestacenju, plaća, renta, Stalni sudski vještak za ekonomiju, financije i računovodstvo, uračunavanje ispunjenja, zatezne kamate
Prati

Get every new post delivered to your Inbox.